Tätä sivustoa ei enää päivitetä, vieraile CERADAn uudella verkkosivulla osoitteessa: https://www.uniarts.fi/yksikot/taidekasvatuksen-tutkimuskeskus-cerada/

CERADA

CERADA

Taideyliopiston taidekasvatuksen tutkimuskeskus Center for Educational Research and Academic Development in the Arts (CERADA) keskittyy taidekasvatuksen tutkimukseen ja taidealan korkea-asteen koulutuksen tutkimusperäiseen kehittämiseen. CERADA:ssa tehtävä tutkimus vastaa taidekasvatuksen ja taidealan korkea-asteen opetuksen kehittämistarpeisiin sekä taiteilijoiden ja taidealojen opettajien ammatillisen kehittymisen tarpeisiin.

Kansainvälisesti laajasti verkottunut ja suomalaiseen yhteiskuntaan juurtunut CERADA tuottaa punnittua tutkimustietoa taidekasvatukseen ja taidealan korkea-asteen koulutukseen sekä päätöksenteon tueksi.