Uutiset

null Jenny ja Antti Wihurin rahasto myöntänyt apurahan taidepedagogiseen tutkimukseen CERADAssaAnu Koskiselle (näyttelijä, teatteritaiteen tohtori) on myönnetty vuoden mittainen työskentelyapuraha Ceradassa toteutettavaan tutkimukseen. 

 

Anu Koskinen tutkii projektissa sitä, kuinka taiteen tekemistä yhteiskunnallisesti haavoittuvien ihmisryhmien kanssa voisi opettaa yhteisölliseen taiteeseen orientoituville taiteilijoille. Tutkimuksen otsikko on Taide yhteiskunnallisesti haavoittuvissa asemassa olevien ihmisryhmien kanssa -Taidealan korkea-asteen koulutus ja taiteilijan valmiudet työskennellä vankien, asunnottomien ja päihderiippuvaisten ihmisten kanssa.

 

Tutkimus pohtii pedagogisia sisältöjä ja järjestelyjä sekä institutionaalisia rakenteita ja yhteystyökumppanuuksia, jotka parhaiten edistäisivät haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien kanssa tehtävän taiteen opiskelua. Koko tutkimusvaihe toteutuu yhteydessä kentillä toimiviin verkostoihin.

 

Projekti on käytäntösuuntautunut ja tähtää siihen, että sen pohjalta tulevaisuudessa toteutettaisiin koulutuksellinen kokonaisuus eri taiteenalojen ammattilaisille. Tällainen koulutus kehittäisi osaltaan kyseisiä taiteen alueita, lisäisi taiteen saavutettavuutta, osallisuutta, eri lähtökohdista tulevien ihmisten vuorovaikutusta ja kulttuuridemokratiaa. Periaatteena on näkemys taiteesta kaikkien ulottuville kuuluvana ihmisoikeutena (ks.esim.www.artsequal.fi) Lisäksi koulutus edesauttaisi tekijöiden verkostoitumista ja vertaistuen kehittymistä alueella, jolla tehtävä työ jää helposti piiloon muilta samallakin alalla toimivilta taiteilijoilta.

 

Näin suuntautunut taide tarjoaa myös taiteellisesti kiinnostavia toimintakenttiä ja tuottaa kiinnostavia lopputulemia. Tutkimuksen lähtökohta on, että haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten kanssa tehtävä taide voi edustaa mitä tahansa taiteen genrejä. Se ei lähtökohtaisesti määrity esimerkiksi soveltavaksi taiteeksi eikä sen arvoa ole mielekästä arvioida ainoastaan hyvinvointivaikutusten kautta. Toki taiteella on tutkitusti myös kuntouttavaa ja syrjäytymistä vähentävää potentiaalia, jolloin sillä voidaan nähdä erilaisia välineellisiä arvoja.

 

Anu Koskinen on näyttelijä, tutkijatohtori ja opettaja. Hänellä on kokemusta yhteisöllisen taiteen tekemisestä ja tutkimisesta esimerkiksi vankiloissa. Hän on opettanut Taideyliopiston yleisökontaktikurssilla muun muassa vankilassa ja päihdeyksikössä työskenteleviä opiskelijaryhmiä ja ohjannut vankilateatteriin liittyviä opinnäytetöitä. Koskinen on mukana myös ArtsEqual -tutkimushankkeessa.