null Tutkimus monipuolistuu CERADASSATaideyliopiston taidekasvatuksen tutkimuskeskus CERADA:an on valittu 6 uutta postdoc tutkijaa eri pituisiin määräaikaisiin työsuhteisiin. CERADA kiinnostaa enenevissä määrin myös kansainvälisiä tutkijoita. Heistä CERADAan valittiin kolme tutkijaa, toiset kolme tulevat Suomesta.

Jeremiah Day perehtyy postmodernin tanssin opetusmetodeihin, erityisesti Simone Fortin Locomotioniin. Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun TUTKE-tutkimuskeskuksessa aiemmin työskennellyt Alexander Komlosi puolestaan tutkii performatiivista hyvinvointia. Komlosi pitää ongelmallisena sitä, että yhteiskunta korostaa yksilösuoritusta kollektiivisen kuvittelun ja solidaarisuuden kustannuksella. Komlosi pyrkii kehittämään improvisaation keinoin työkaluja, joilla performatiivista hyvinvointia voidaan lähestyä kriittisesti ja luovasti.

Toukokuussa aloittava Francisco Trento pureutuu Huippuvuorien siemenpankkiin tutkimuksessaan “The Pedagogy of the Anarchive // The Specters of Svalbard (Anarchiving the end of the world)”.

Ilmari Kortelainen Tampereen yliopistosta tuo CERADAan filosofista ajattelua, jossa keskeistä on mindfulness. Kehotietoisuuden ei tarvitse olla vain yksilön hyvinvointiin keskittyvää, kuten mindfulness-koulutuksissa helposti ajatellaan, vaan sen avulla voidaan tulla tietoiseksi esimerkiksi sukupuolen tai kulttuurisen taustan moninaisuudesta tai oletuksista, jotka liittyvät kehon ikääntymiseen, tilan esteettömyyteen tai sairauteen. Kortelaista kiinnostaa tämä kehotietoisuuden yhteiskunnallinen potentiaali.

Helsingin yliopistosta väitellyt Satu-Mari Jansson vahvistaa tutkimuskeskuksen asiantuntemusta aikuiskasvatuksen ja kehittävän työntutkimuksen teorioiden osalta tutkimuksellaan ”Theatre as a learning form in a changing working life”.

Taideyliopiston omia tohtoreita edustaa Kirsi Törmi, jonka Osallisuuden tanssi -tutkimus tähtää lasten, nuorten ja aikuisten osallisuuden, tunnetaitojen ja sosiaalisen sitoutumisen vahvistamiseen ja kehittämiseen. Toimintatutkimuksessa on mukana muun muassa kunnallisen varhaiskasvatuksen lapsia ja aikuisia sekä sosiaalisektorilla työskenteleviä järjestöjä. Tuloksista ja aineistosta kootaan materiaalia toimintamallille, jota voidaan levittää myös valtakunnallisesti sovellettavaksi.