null Avustukset tutkijoille ja tohtoriopiskelijoille kielenhuoltoon ja käännöksiinTaideyliopiston CERADA-tutkimuskeskus on varannut 15 860 euroa resurssia rahoitushakemusten ja tutkimusjulkaisujen (JUFO 2 ja 3 tasot) ja hankehakemusten kielenhuoltoon ja käännöksiin sekä tutkimusjulkaisujen open access -maksuihin (JUFO 3 ja 3 tasot) tutkijoille ja tohtoriopiskelijoille.

 

Kielenhuolto ja käännökset

 

Avustuksen ehtoja ovat:

  1. Kielenhuollettava/käännettävä artikkeli tai tutkimushankehakemus liittyy olennaisesti taidekasvatukseen tai tutkimusperustaiseen taidealan korkea-asteen opetuksen kehittämisen, se on aiheeltaan uusi (ei esim. samalla kielellä muualla aikaisemmin julkaistu) ja se kytkeytyy CERADA:ssa tutkimuksen painopisteisiin (taiteen, taidekasvatuksen, tasa-arvon, sosiaalisen vastuullisuuden, hyvinvoinnin ja terveyden väliset yhteydet).
  2. Artikkelia tarjotaan julkaistavaksi JUFO 2 tai JUFO3 -tason tutkimusjulkaisuun.
  3. Artikkelissa mainitaan Taideyliopiston CERADA tutkimuksen osarahoittajana.
  4. Artikkeli viedään Taideyliopiston SoleCris -järjestelmään CERADA:n tuloksena.

 

Hakeminen:

Kielenhuoltoa ja käännöksiä koskien noudatetaan jatkuvaa hakua, kunnes vuosittainen resurssi on käytetty. Vapaamuotoinen hakemus hinta-arvioineen osoitetaan CERADA-tutkimuskeskukselle. Hakemukset hyväksyy CERADA:n ohjausryhmä. Hakemusten arvioitu käsittelyaika noin 2 viikkoa. Hakemus lähetetään s-postitse (marja.aho-pynttari@uniarts.fi). Hyväksyttyjen kielenhuolto- ja käännöstehtävien laskut osoitetaan CERADA:lle (lisätietoja koordinaattori Marja Aho-Pynttäriltä, marja.aho-pynttari@uniarts.fi). Laskut pitää toimittaa mahdollisimman pian tehtävän valmistumisen jälkeen (vuoden lopulla viimeistään 20.12.2018.)

 

Open access -maksut

 

Open access maksuihin varattua resurssia käytetään JUFO 2 ja 3 tason julkaisujen avaamiseen. Julkaisujen avaamista koskien noudatetaan jatkuvaa hakua, kunnes vuosittainen resurssi on käytetty.

 

Rahoituksen ehtoja ovat:

  1. Avattava artikkeli liittyy olennaisesti taidekasvatukseen tai tutkimusperustaiseen taidealan korkea-asteen opetuksen kehittämisen ja se kytkeytyy CERADA:ssa tutkimuksen painopisteisiin (taiteen, taidekasvatuksen, tasa-arvon, sosiaalisen vastuullisuuden, hyvinvoinnin ja terveyden väliset yhteydet).
  2. Artikkelissa mainitaan Taideyliopiston CERADA tutkimuksen osarahoittajana.
  3. Artikkeli viedään Taideyliopiston SoleCris -järjestelmään CERADA:n tuloksena.

 

Hakeminen:

Julkaisujen avaamista koskeva vapaamuotoinen hakemus hintatietoineen osoitetaan CERADA:lle. Hakemukset hyväksyy CERADA:n ohjausryhmä. Hakemusten arvioitu käsittelyaika noin 2 viikkoa. Hakemus lähetetään s-postitse (marja.aho-pynttari@uniarts.fi). Hyväksyttyjen open access -maksujen kuitit toimitetaan skannattuna PDF-muodossa CERADA:lle (marja.aho-pynttari@uniarts.fi) kahden viikon kuluessa maksun suorittamisesta (vuoden lopulla viimeistään kuitenkin 20.12.2018 mennessä).

 

 

 

Helsingissä 4.4.2018

Kai Lehikoinen

Professori, CERADA-fokusalue

 

 

Lisätietoja:

Marja Aho-Pynttäri

Koordinaattori

marja.aho-pynttäri@uniarts.fi