Uutiset

Tillbaka

CERADA palkkaa tohtorikoulutettavia tekemään väitöstyötään ArtsEqual-hankkeessaTaideyliopisto on taidealojen koulutuksen ja tutkimuksen kansainvälinen suunnannäyttäjä, joka vahvistaa taidetta yhteiskuntaa uudistavana voimana. Taideyliopiston laaja taidealojen koulutustarjonta ja uutta luova opetuksen ja tutkimuksen vuoropuhelu tekevät Taideyliopistosta kansainvälisesti ainutlaatuisen yliopiston. 
 
CERADA (Center for Educational Research and Academic Development in the Arts) on kansainvälisesti tunnustettu yhteiskuntaan vaikuttava Taideyliopiston tutkimuskeskus, jonka fokusalueena on taidekasvatuksen tutkimus ja taidealan korkea-asteen koulutuksen tutkimusperäinen kehittäminen. CERADA:ssa tehtävä tutkimus vastaa taidekasvatuksen ja taidealan korkea-asteen opetuksen kehittämistarpeisiin sekä taiteilijoiden ja taidealojen opettajien ammatillisen kehittymisen tarpeisiin. Vuonna 2013 perustettu CERADA tarjoaa tutkijoiden urakehitystä tukevan avoimen ja vastuullisen tutkimusympäristön sekä alustan tutkimushankkeille. CERADA:n tutkijat musiikin, tanssin, teatterin ja kuvataiteiden alueilla muodostavat monialaisen ja erilaisia tutkimustraditiota yhdistävän yhteisön, jonka erityispiirteenä on tiivis tutkijoiden välinen yhteistyö ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen.
 
CERADA:n hankkeissa (esim. ArtsEqual, Global Visions ja Learning in and through the Arts in Higher Education: Developing Shared Leadership) taidekasvatuksen tutkimus ja taidealan korkea-asteen koulutuksen tutkimusperäinen kehittäminen kytkeytyvät ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin teemoihin kuten esimerkiksi demokratia, tasa-arvo, interkulttuurisuus, sosiaalinen vastuullisuus ja hyvinvointi sekä taiteissa ja taidekasvatuksessa laajentuva ammattilaisuus. 
 
++++
 
 
Haemme nyt taidekasvatuksen tutkimuksen ja taidealan korkea-asteen koulutuksen tutkimusperustaisen kehittämisen alueille ArtsEqual-tutkimushankkeeseen affilioituneita Taideyliopiston akatemioissa jo tohtoritutkintoaan valmistelevia 
 
TOHTORIKOULUTETTAVIA 
 
määräaikaisiin 15.6.2018 (tai sopimuksen mukaan) alkaviin ja viimeistään 31.12.2019 päättyviin työsuhteisiin. Työsuhteet ovat osa- tai kokoaikaisia. Työsuhteiden kaudet ja prosentit määritellään kunkin valittavan henkilön tutkimussuunnitelmasta riippuen. Haemme tohtoritutkijoita, jotka ovat motivoituneita tekemään väitöstyötään ArtsEqual -tutkimushankkeessa ja osallistumaan aktiivisesti CERADA-tutkimuskeskuksen toimintaan. Tutkimuksen tulee liittyä ArtsEqual -tutkimushankkeen teemoihin, ja affiliaatiosta tulee olla ArtsEqual -hankkeen tiimijohtajan suositus. . 
 
 
Tutkimusalat ja tehtävät
 
Taideyliopistossa taidekasvatuksen tutkimus musiikin, tanssin, teatterin ja kuvataiteiden alueilla muodostaa monialaisen ja erilaisia tutkimustraditiota yhdistävän kontekstin, jonka erityispiirteenä on tiivis tutkijoiden välinen yhteistyö ja vaikuttaminen yhteiskuntaan vuorovaikutuksessa strategisten kumppaneiden kanssa. 
 
Tohtorikoulutettavana tehtäviisi voi sisältyä oman väitöstyön ohella myös CERADA:n ja ArtsEqual -toimintaan liittyviä tehtäviä kuten tapahtumien järjestämistä, suunnitteluun osallistumista ja tutkimusavustajana toimimista. Nämä tehtävät otetaan huomioon työsuhteen kokonaiskestoa määriteltäessä 
 
 
Tehtävän vaatimukset
 
Odotamme Sinulta
valmisteilla olevaa tohtorin väitöstyötä 
näyttöjä aktiivisesta toiminnasta tohtorikoulutettavana
englannin kielen taitoa 
kykyä hoitaa työtehtäviä laadukkaasti 
kykyä itsenäiseen toimintaan
halua kehittää ammatillisia taitojasi
kykyä toimia osana tutkimusryhmää ja kansainvälistä tutkimusverkostoa
 
 
Työaika ja palkkaus
 
Taideyliopistossa noudatamme yliopistojen yleistä työehtosopimusta. Tutkijakoulutettavan kokonaistyöaika on 1 624 tuntia vuodessa. Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasoon 2. 
 
 
Hakeminen
 
Toimitathan meille hakemuksesi, johon pyydämme sinua liittämään seuraavat dokumentit:
1. vapaamuotoinen hakukirje (motivaatiokirje, jossa sijoitat itsesi osaksi CERADA:n ja ArtsEqualin tutkimustoimintaa ja jossa ilmenee toiveesi työsuhteen pituudesta ja koko- tai osa-aikaisuudesta, max 1 sivu)
2. tutkimussuunnitelma (enintään 5 sivua)
3. CV, esim. tutkimuseettisen neuvottelukunnan ansioluettelomallin mukainen, ks.
www.tenk.fi/fi/ohjeet-ja-julkaisut 
www.tenk.fi/en/template-researchers-curriculum-vitae 
4. ArtsEqual -tutkimushankkeen tiimijohtajan suositus. 
 
Lähetäthän hakemuksesi liitteineen viimeistään keskiviikkona 13.6.2018 klo 12.00 sähköpostitse yhtenä pdf-tiedostona Taideyliopiston kirjaamoon osoitteella kirjaamo(at)uniarts.fi otsikolla ”CERADA-tohtorikoulutettava”. Saat lähetyksen jälkeen vastaanottoviestin lähetyssähköpostiosoitteeseen. 
 
 
Tiedustelut
 
Tarvittaessa saat lisätietoja tutkijatohtorin tehtävästä CERADA -tutkimuskeskuksen johtajalta, professori Kai Lehikoiselta:
sähköpostitse, kai.lehikoinen(at)uniarts.fi
puhelintiedustelut, puh. 050 439 0517
o tiistaina 5.6. 2018 klo 16-19
 
Hakemiseen ja hakuprosessiin liittyvissä kysymyksissä voit lähettää viestiä HR-suunnittelija Anne Kilpeläiselle, anne.kilpelainen(at)uniarts.fi.