Taide- ja kulttuurikasvatuksen observatorio

Kuva: Eeva Anundi


Suomen taide- ja kulttuurikasvatuksen observatorion vahvistaa taide- ja kulttuurikasvatuksen tasa-arvoista saavutettavuutta, vaikuttavuutta sekä parantaa alan yhteiskunnallista asemaa ja arvostusta. Observatorion ensisijaisena painopisteenä on lasten ja nuorten taide- ja kulttuurikasvatus. Tavoitteena on myös elinikäisen oppimisen sekä eri ikä- ja kohderyhmille suunnatun taide- ja kulttuurikasvatuksen edistäminen.

Observatorio kerää, analysoi, tulkitsee ja levittää tietoa taide- ja kulttuurikasvatuksen käytännöistä ja toimintapolitiikoista Suomessa. Observatorio vahvistaa alan tietopohjaa, tutkimuksen ja käytännön työn yhteyttä sekä eurooppalaista yhteistyötä. Suomen observatorio on jäsenenä taide- ja kulttuurikasvatuksen eurooppalaisessa verkostossa ENO (European Network of Observatories in the Field of Arts and Cultural Education). Eurooppalaisen verkostoon kuulumisen kautta Suomen taidekasvatuksen käytäntöjä ja tutkimustuloksia voidaan verrata muiden maiden vastaaviin ja samalla edistää alan kansainvälistä näkyvyyttä. Observatorion ohjelma noudattaa Unescon taide- ja kulttuurikasvatusta koskevia linjauksia sekä ENO-verkoston periaatteita.

Vuonna 2017 perustetun Suomen taide- ja kulttuurikasvatuksen observatorion muodostavat Taideyliopiston CERADA-tutkimuskeskus (Center for Educational Research and Academic Development in the Arts) ja Suomen Lastenkulttuurikeskusten liitto ry sekä yhteistyökumppanit, joita tällä hetkellä ovat Aalto-yliopiston taiteen laitos, Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta, Taiteen perusopetusliitto, Kansalaisopistojen liitto ja Opetushallitus. Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee observatorion toimintaa.

 

Yhteistyökumppanit

Taideyliopiston CERADA-tutkimuskeskus (Center for Educational Research and Academic Development in the Arts)

Suomen Lastenkulttuurikeskusten liitto ry https://www.lastenkulttuuri.fi/

Aalto-yliopiston Taiteen laitos https://www.aalto.fi/fi/taiteen-laitos

Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta https://www.ulapland.fi/FI/Yksikot/Taiteiden-tiedekunta

Taiteen perusopetusliitto http://www.artsedu.fi/fi/etusivu

Kansalaisopistojen Liitto https://kansalaisopistojenliitto.fi/

Opetushallitus https://www.oph.fi/opetushallitus

Opetus- ja kulttuuriministeriö https://minedu.fi/etusivuKuva: Juha Metso

Kansallinen ohjelma 2018-2021

Suomen taide- ja kulttuurikasvatuksen observatorion kansallinen ohjelma 2018-2021 perustuu suomalaisessa yhteiskunnassa tunnistettuun ja tunnustettuun taiteen ja kulttuurin merkitykseen yksilölle ja yhteiskunnalle. Kulttuurin saavutettavuuteen ja saatavuuteen on panostettu jo usean hallitusohjelman aikana. Suomen taide- ja kulttuuripolitiikassa painottuu tavoite, että jokaisella lapsella ja nuorella mahdollisuus osallistua taiteeseen ja kulttuuriin. Taide- ja kulttuurikasvatuksella vahvistetaan yksilön luovia taitoja, kulttuurikompetenssia ja hyvinvointia.

Suomen taide- ja kulttuurikasvatuksen observatorio on kansainvälisen ENO - European Network of Observatories in the Field of Arts and Cultural Education jäsen. ENO-verkosto edellyttää jäseniltään kansallisen ohjelman laatimisen. Kansallinen ohjelma linjaa Suomen observatorion toiminnan tarkoituksen, keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet vuosille 2017-2021.

Lataa Suomen taide- ja kulttuurikasvatuksen observatorion kansallinen ohjelma 2018-2021 tästä linkistä.

 

Tutkimusta

Suomen taide- ja kulttuurikasvatuksen observatorio kerää, analysoi, tulkitsee ja levittää tietoa taide- ja kulttuurikasvatuksen käytännöistä ja toimintapolitiikoista Suomessa.

Tästä linkistä pääset Suomen lasten kulttuurikeskusten liiton sivustolle päivitettävään kirjallisuusluetteloon, johon on koottu Suomessa laadittuja taidekasvatuksen alaan kuuluvia väitöstutkimuksia taiteenaloittain. Mukana on tutkimuksia vuodesta 2000 lähtien. Luetteloon on valittu mukaan sellaiset tutkimukset, joissa on suora yhteys taidekasvatukseen. Luetteloa täydennetään osana Suomen taide- ja kulttuurikasvatuksen observatorion työskentelyä:

https://www.lastenkulttuuri.fi/lastenkulttuuritieto/tutkimukset-ja-tilastot/taidekasvatuksen-vaitostutkimukset/

 

Yhteystiedot

Suomen taide- ja kulttuurikasvatuksen observatorio

CERADA-tutkimuskeskus, Taideyliopisto

PL 1
FI-00097 Uniarts